Fortyfikacje Półwyspu Helskiego
Ośrodek Oporu "Jastarnia" RU HEL


 
       
 

Ośrodek Oporu Jastarnia Rejonu Umocnionego Hel wybudowany został tuż przed wybuchem
II wojny światowej i składał się z wysuniętej pozycji polowej, pozycji głównej oraz pozycji tyłowej.
Do wybuchu wojny wykonano 4 ciężkie schrony pozycji głównej (o nazwach własnych "Sęp", "Sokół", "Sabała", "Saragossa"), jeden schron lekki pozycji tyłowej oraz fundamenty pod planowane trzy pozostałe. Dwa z ciężkich schronów ("Sabała", "Sęp") miały zostać wyposażone w pancerne kopuły z armatami przeciwpancernymi kalibru 37 mm, jednak do wybuchu wojny nie dostarczono ich na Półwysep.
Obecnie wszystkie schrony są odrestaurowane, a w okresie letnim "Sabała" udostępniony także do zwiedzania.
Cały teren jest bardzo dobrze oznakowany, także ze znalezieniem poszczególnych obietów nie ma żadnych problemów

Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

Poniższa mapka pokazuje rozmieszczenie opisywanych schronów

 
 
 
  Schron "Sabała".
W okresie letnim udostępniony zwiedzającym, znakomicie odrestaurowny i wyposażony.
Zwiedzajac wnętrze powita nas miłe ciepło bijące od rozpalonego do czerwoności małego piecyka, przez co obchód schronu staje się bardzo przyjemny, a wnętrze wręcz przytulne. W pierwszym pomieszczeniu bojowym znajdziemy ckm Maxim na podstawie oraz dwa karabiny Mosir. Kolejne pomieszczenie to izba załogi. Następne zawiera elementy wyposażanie oraz amunicję znalezioną w okolicach schronu podczas prac porządkowych. Narożne pomieszczenie to szyb kopuły daremnie oczekujacej na działko p-panc, dalej izba łączności i dowódcy oraz kolejny przedział bojowy. W przedostatnim pomieszczeniu stoi silnik dostarczający energię elektryczną dla całego schronu, ostatnie pomieszczenie to przedział akumulatorów.
 
   Schron "Saragossa".
 
 

 
  Schron "Sęp".
Schron wybudowany na plaży, zabezpieczający podjeście od strony pełnego morza
 
 

 
  Schron "Sokół".
Schron również wybudowany na plaży (obecnie teren ośrodka wczasowego) zabezpieczający podejście od strony Zatoki Puckiej.
 
 


 
  Schron lekki.
Schron lekki identyczny ze schronami budowanymi na pozostałych obszarach przedwojennej Polski. jest to schron jednoogniowy z polem obstrzału w stronę torów kolejowych.
 
 


 
  Schron F3 fundamenty.
Fundamenty schronu lekkiego wylane przy plaży od strony Zatoki Puckiej
 
 

 
     
     
    Projekt strony i wykonanie zdjęć:Wojciech Gwóźdź
Opis umocnień na podstawie mapy turystycznej "Fortyfikacje Półwyspu Helskiego" Wyd. INFORT 2007
wojmar@poczta.onet.pl
 


Strona znajduje się na serwerze www.republika.plwww.republika.pl